Novacura Flow

Low-code-verktyget som hjälper dig att förnya, förändra och förbättra dina viktigaste affärsprocesser.

Vi är återförsäljare av Novacura Flow

Novacura Flow gör det enkelt att få ut mer av dina ERP, MES och andra affärssystem. Med Flow kan du förvandla dina affärsprocesser till enkla, användarvänliga, repeterbara applikationer som placerar rätt data på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Läs mer på novacura.se

Bygg kraftfulla applikationer

Flow Studio är verktyget för att skapa effektiva, användarvänliga och integrerade appar. Allt är baserat på stegvisa arbetsflöden. Du kan skapa applikationer för flera användare, köra uppgifter parallellt, använda delarbetsflöden, skicka push-meddelanden, skapa komponenter som kan återanvändas m.m.

Anslut till vad som helst

En viktig del av Novacura Flow-plattformen är kopplingarna. Med kopplingar kan du ansluta till avancerade affärssystem utan att använda kodning. Du kan även arbeta med databaser, webbtjänster, filer och mycket mer.

Se alla kopplingar

Kontakta oss för offert

Telefon: 0770-221 332 ‐ Hörnellgatan 4, 931 30 Skellefteå, Sverige ‐ hello@polr.se