Checklista för att orderförslag skall skapas

1. Artikel köps mot lager

Definieras i första hand från Lagerhållningspolicyn

2. Beställingspunkten är uppnåd

Det totala disponibla saldot är vid beställingspunkt eller lägre

3. Orderkalender

Tillåter förslag för aktuell dag

Telefon: 0770-221 332 ‐ Hörnellgatan 4, 931 30 Skellefteå, Sverige ‐ hello@polr.se