Optimal orderkvantitet

OOQ = Prognos 1 år/ NOOPY (order per år)

COOQ = Constrained OOQ
Tar hänsyn till:

  • multiple order quantity

  • minimum order quantity

Exempel

Årsprognos  160
VAU B  = NOOPY: 8
160 / 8  = OOQ 20 (COOQ)

Skillnad hög / låg orderkvantitet

Simulera själv

Telefon: 0770-221 332 ‐ Hörnellgatan 4, 931 30 Skellefteå, Sverige ‐ hello@polr.se