Antal order per år [NOOPY]

VAU klass styr NOOPY

Högre VAU   -> fler men mindre order

Lägre VAU  -> färre men större ordrar

Telefon: 0770-221 332 ‐ Hörnellgatan 4, 931 30 Skellefteå, Sverige ‐ hello@polr.se